Blog

3 Marzo, 2017

Urbanizacións e Comunidades de Propietarios: ¿tes clara a normativa aplicable?

Urbanizaciones vs Comunidades de Propietarios. Gómez &Alonso Abogados

Falamos dunha urbanización ou complexo inmobiliario privado cando existe unha  pluralidade de edificacións o  pluralidade de parcelas con destino a vivendas ou locais, independentes entre sí (elementos privativos) e  existe á vez  unha copropiedade deses elementos independentes sobre outros elementos inmobiliarios, viales ou servizos (elementos comúns).

Estas urbanizacións pódense configurar de  modos distintos:

  1. –  Como unha única comunidade de propietarios, neste caso a norma aplicable é a Lei de Propiedade Horizontal.
  2. – Como unha agrupación de Comunidades de Propietarios, con unhas especialidades recollidas no artigo 24.3 da Lei de Propiedade Horizontal.
  3. – De outros modos distintos ós anteriores, en cuxo caso a norma aplicable son os estatutos, e sólo supletoriamente se aplica a Lei de Propiedade Horizontal.

Recordemos ademáis que en ocasións, as Comunidades de Propietarios coexisten sobre a mesma realidade física con Entidades Urbanísticas Colaboradoras, as cales se rixen sempre polos seus estatutos.

Se desexa obter máis información

sobre alguhna das nosas áreas de especialización

póñase en  contacto con nós a través do noso formulario web,

chamando ó  988 23 27 93 ou

enviando un correo electrónico a info@gomezalonsoabogados.com