Pro Bono

Gómez & Alonso Avogados ten adquirido un firme compromiso neste ámbito, colaborando en múltiples proxectos solidarios. O proxecto Pro Bono, permítenos cumprir coas nosas obrigas morais e éticas, axudando a crear un sistema máis igualitario e xusto.

A valoración de cada un destes proxectos, correspóndelle a un Comité integrado por membros do noso despacho. É a este Comité a quen corresponde a valoración de  novos proxectos de interese social.

Ó colaborar con distintas fundacións, asociacións sen ánimo de lucro e colectivos especialmente desfavorecidos, pretendemos cumprir coas nosas obrigas éticas e de información. Deste modo, témo-la oportunidade de compartir coa comunidade o coñecemento e experiencia adquiridos polos nosos integrantes ó longo da súa traxectoria profesional.