Blog

10 Xaneiro, 2019

O Concello de Ourense notifica liquidacións de plusvalía municipal improcedentes por prescripción

Nos últimos meses, o Concello de Ourense, ten notificado unha morea de liquidacións para esixi-la plusvalía municipal en supostos nos que xa tiña prescrito o dereito da Administración para liquidar.

Estas liquidacións son totalmente improcedentes.

 

Si recibiches algunha destas liquidacións, consulta con nós e axudaremoste a recupera-los teus cartos.

Contacta con nós no 988 23 27 93 ou enviando un correo electrónico a info@gomezalonsoabogados.com