Blog

tributación del ingreso mínimo vital
18 Febreiro, 2021

Ingreso mínimo vital e declaración da renda

O pasado 29 de decembro aprobouse o  Real Decreto-lei 39/2020, de 29 de decembro, polo que se declara exento do IRPF nos mismos termos que as prestacións establecidas polas Comunidades Autónomas en concepto de renda mínima de inserción.

O límite máximo exento será de aplicación de forma conxunta ó ingreso mínimo vital e ás demáis axudas establecidas polas Comunidades Autónomas o entes localis para atende-os coletivos en risco de exclusión social, situacións de emerxencia social e outras situacións análogas..

En 2020,  o límite máximo de exención será 11.279,39 euros (1,5 veces IPREM, IPREM 2020: 7.519,59 euros).

¿Algunha dúbida?  ¡Consúlta con nós!