Blog

15 Febreiro, 2021

Fiscalidade da segunda vivenda ocupada ilegalmente

No escenario actual, moitas vivendas foron ocupadas ilegalmente.

Pero, ¿cómo afecta esta situación ó Imposto da Renda do propietario ?

Dacordo co disposto no art. 85 da Lei  do IRPF, deberíase realizar unha imputación de renda que sería integrada na súa declaración.

Con todo, a Dirección Xeral de Tributos aclarou esta cuestión en diversas consultas vinculantes, entre elas:  Consultas V1474-20, V1368-20, V1197-20 ,V1054-20

Nelas indícase que naqueles casos nos que a vivenda estivese ocupada ilegalmente contra a vontade do propietario e tivese iniciado un procedemento xudicial de desahucio, non se imputará renda polo periodo comprendido entre o inicio do procedemento de deshaucio e a súa resolución.

¿Axudámoste coa túa renda? Consúltanos