Dereito Procesal

 • Reclamacións de cantidade
 • Resolución de contratos
 • Procedementos ordinarios
 • Procedementos verbais
 • Procedementos cambiarios e executivos
 • Procedementos hipotecarios
 • Tercerías
 • Expedientes de xurisdicción voluntaria
 • Conflictos societarios
 • Responsabilidade Civil
 • Divorcio
 • Incapacitación Xudicial
 • Testamentarías