Dereito Penal

  • Delitos contra a Administración Pública
  • Delitos contra a Administración de Xustiza
  • Delitos contra  Facenda
  • Delitos contra o honor
  • Delitos contra a intimidade e a propia imaxe
  • Delitos contra as persoas
  • Delitos contra o patrimonio e contra a orde socioeconómica