Dereito Mercantil e Societario

  • Dereito Concursal
  • Contratación mercantil
  • Asesoramento empresarial xeral
  • Responsabilidade de administradores
  • Constitución de sociedades
  • Aumentos e reduccións de capital
  • Acordos entre socios
  • Xuntas xerais
  • Reformas estatutarias
  • Asesoramento a órganos de administración