Dereito Fiscal

 • Fiscalidade nacional
 • Fiscalidade internacional
 • Asesoramento a persoas físicas
 • Fiscalidade corporativa
 • Fiscalidade inmobiliaria
 • Fiscalidad contenciosa.
 • Asesoramento fiscal recurrente.
 • Procedementos tributarios
 • Inspecciones tributarias
 • Planificación fiscal
 • Planificación sucesoria
 • Reestructuración de patrimonios