Dereito Administrativo

  • Procedementos de responsabilidade patrimonial da Administración
  • Procedementos administrativos sancionadores
  • Procedementos expropiatorios
  • Procedementos contencioso-administrativos derivados da contratación pública y da execución de contratos públicos
  • Asesoramento para a solicitude de subvencións