Inmobiliario

conservar deducción por inversion vivienda habitual y cambiarr de banco
11 Novembro, 2022

Entrevista CRTVG- Cómo conservar deducción por inversión en vivienda habitual LIRPF y cambiar tu hipoteca de banco

Compartimos el vínculo a telediario del día 10/11/22 en el que se publica un 𝙚𝙭𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚𝙫𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙚𝙙𝙞𝙙𝙖 𝙖 𝘾𝙍𝙏𝙑𝙂 por nuestra firma “𝗖𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗮 𝗵𝗶𝗽𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗽𝗼𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗼𝗻̃𝗲𝗿 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗮𝘀 𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝘅𝗲𝘀 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗶𝘀” http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-mediodia-5877096?t=1393 Contacta con nosotros y resolveremos tus dudas sobre este …

Read More
cambio de banco y deduccion inversion vivienda LIRPF
9 Novembro, 2022

Cómo conservar la deducción por inversión en vivienda habitual LIRPF si cambias tu hipoteca de banco.

El cambio de hipoteca de banco se puede realizar de dos formas: 1.- Optando por una subrogación en la que la nueva entidad bancaria se subroga en la posición de la anterior. 2.- Cancelando el préstamo inicial y constituyendo otro nuevo en la entidad que …

Read More
10 Xaneiro, 2019

O Concello de Ourense notifica liquidacións de plusvalía municipal improcedentes por prescripción

Nos últimos meses, o Concello de Ourense, ten notificado unha morea de liquidacións para esixi-la plusvalía municipal en supostos nos que xa tiña prescrito o dereito da Administración para liquidar. Estas liquidacións son totalmente improcedentes.   Si recibiches algunha destas liquidacións, consulta con nós e …

Read More
5 Marzo, 2018

O Tribunal Superior de Xustiza de Navarra abre a vía para a anulación de tódalas liquidacións de plusvalía municipal

O pasado 6 de febreiro, o Tribunal Superior de Xusticia de Navarra (en adiante TSXN),  anulou a liquidación de plusvalía municipal nun suposto no que non existía perda patrimonial. O TSJN considera que sas “liquidación impugnadas quedaron orfas de amparo legal”. O Tribunal considera ademáis, á ...
Read More
3 Marzo, 2017

Urbanizacións e Comunidades de Propietarios: ¿tes clara a normativa aplicable?

Urbanizaciones vs Comunidades de Propietarios. Gómez &Alonso Abogados Falamos dunha urbanización ou complexo inmobiliario privado cando existe unha  pluralidade de edificacións o  pluralidade de parcelas con destino a vivendas ou locais, independentes entre sí (elementos privativos) e  existe á vez  unha copropiedade deses elementos independentes ...
Read More
1 Setembro, 2016

¿Vives de aluguer? ¡¡Ollo con Facenda!!

Transmisiones Patrimoniales Onerosas Alquiler de vivienda Nos últimos meses, esta pregunta tense convertido nunha dúbida recurrente dos nosos clientes.  Moitos deles,  foron obxeto de comprobacións de Facenda por iste motivo. Por elo,  decidimos adicar un post a esta cuestión. Todo inquilino dunha vivenda debe satisface-lo ...
Read More
26 Agosto, 2016

Principais modificacións da Lei do Solo de Galicia

Modificaciones Ley del Suelo de Galicia 2016. O pasado 19 de marzo, entrou en vigor a Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galiza. Neste artigo, analizaremos as novidades introducidas pola mesma. Esta nova lei, mantén a clasificación tradicional do solo diferenciando entre solo ...
Read More
6 Xullo, 2016

¿Pódese prorratea-lo IBI entre comprador e vendedor?

Prorrateo del IBI entre comprador y vendedor. Sentencia Tribunal Supremo 2016 O Tribunal Supremo,  na Sentenza 2886/2016  da sala do civil, de 15 de xuño estableceu como doctrina xurisprudencial que o artigo 63.2 do Texto Refundido da Lei de Bases de Facendas LocaIs débese interpretar de modo ...
Read More