Fiscal

26 Outubro, 2021

El Tribunal Constitucional anula el impuesto de plusvalía municipal

El TC declara la inconstitucionalidad de la fórmula de cálculo de plusvalía municipal.

Read More
30 Xullo, 2021

Caso de éxito. Estimación de reclamación económico administrativa

Uno de nuestros clientes fue objeto de una comprobación de Actos Jurídicos Documentados por parte de la Administración Tributaria Autonómica. Se giraba una liquidación de elevada cuantía por una modificación en escritura de préstamo no gravable con arreglo a la normativa vigente. El Tribunal Económico …

Read More
30 Marzo, 2021

Caso de éxito- Inspección IRPF

O noso equipo representou a un autónomo nunha Inspección do Imposto da Renda das Persoas Físicas. Aínda que a Axencia Estatal da Administración Tributaria intentaba liquidar ó contribuínte unha elevada cuantía, coa nosa intervención, logrouse que o procedemento rematase sen regularizar e non se liquidase …

Read More
caso de éxito -plusvalía municipal
22 Marzo, 2021

Caso de éxito- Plusvalía municipal

O noso despacho acaba de recibi-la notificación dunha resolución de Tribunal Económico Administrativo Local de Ourense estimando as pretensións do noso cliente e anulando unha liquidación de plusvalía municpal. O Concello de Ourense liquidara o Imposto do Incremento de Valor de Terrenos de Natureza Urbana …

Read More
19 Marzo, 2021

Rescate de plan de pensións en tempos de COVID e IRPF

A regulación dos supostos nos que o rescate se podería levar a cabo encóntrase na Disposición Adicional Séptima do Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, e no artigo 23 del Real Decreto-lei 15/2020, de 21 de abril De acordo con estas disposicións, excepcionalmente, podíanse acoller …

Read More
tributación del ingreso mínimo vital
18 Febreiro, 2021

Ingreso mínimo vital e declaración da renda

O pasado 29 de decembro aprobouse o  Real Decreto-lei 39/2020, de 29 de decembro, polo que se declara exento do IRPF nos mismos termos que as prestacións establecidas polas Comunidades Autónomas en concepto de renda mínima de inserción. O límite máximo exento será de aplicación …

Read More
15 Febreiro, 2021

Fiscalidade da segunda vivenda ocupada ilegalmente

No escenario actual, moitas vivendas foron ocupadas ilegalmente. Pero, ¿cómo afecta esta situación ó Imposto da Renda do propietario ? Dacordo co disposto no art. 85 da Lei  do IRPF, deberíase realizar unha imputación de renda que sería integrada na súa declaración. Con todo, a …

Read More
11 Decembro, 2020

¿Canto leva Facenda se toca a Lotería?

Seguramente hayas pensado qué harías si te toca la Lotería pero ¿sabes qué parte del premio se queda Hacienda?

Read More
impuestos crowfunding
15 Setembro, 2020

Tributación do Crowfunding

O crowfunding ou micromecenazgo  é un sistema de financiamento de diversos proxectos grazas a aportación de múltiples individuos ou entidaddes É habitual que o aportante perciba algún tipo de contraprestación pero non sempre é así. TEndo en conta estas alernativas podémonos encontrar coas seguintes situacións: …

Read More
erte y deducción por maternidad
3 Xuño, 2020

¿Son compatibles a deducción por maternidade e o ERTE?

Nestas últmas semanas, recibimos moitas consultas relacionadas con este tema que ven de ser aclarado pola Axencia Estatal da Administración Tributaria. Según o a  artigo 81 da Ley do IRPF, poden aplicar esta deducción as mulleres con fillos menos de tres anos con dereito a …

Read More