Derecho del Seguro

12 Febreiro, 2021

Aseguradora indemniza a negocio de restauración pola paralización da súa actividade durante el estado de alarma

Nestes últimos días, dictouse a  Sentenza 59/2021 dea Audiencia Provincial de Xerona na que se recoñece o dereito dun negocio a percibi-la indemnización de 6000€ pola paralización da súa actividade por mor do estado de alarma. A parte actora, contratara en febreiro de 2020 unha …

Read More