Derecho Canónico

22 Novembro, 2016

Novo proceso canónico de nulidade matrimonial

Nulidad matrimonial| Gómez & Alonso Abogados Trala entrada en vigor dos “Motu proprio” “Mitis Iudix Dominus Iesus” e “ Mitis et Misericordis Iesus”  introducíronse modificacións sustanciais nas causas canónicas de nulidade matrimonial, reguladas nos Cánones 1671 a 1691 do Código de Dereito Canónico. Os aspectos básicos da reforma pódense ...
Read More