Covid-19

19 Marzo, 2021

Rescate de plan de pensións en tempos de COVID e IRPF

A regulación dos supostos nos que o rescate se podería levar a cabo encóntrase na Disposición Adicional Séptima do Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, e no artigo 23 del Real Decreto-lei 15/2020, de 21 de abril De acordo con estas disposicións, excepcionalmente, podíanse acoller …

Read More
tributación del ingreso mínimo vital
18 Febreiro, 2021

Ingreso mínimo vital e declaración da renda

O pasado 29 de decembro aprobouse o  Real Decreto-lei 39/2020, de 29 de decembro, polo que se declara exento do IRPF nos mismos termos que as prestacións establecidas polas Comunidades Autónomas en concepto de renda mínima de inserción. O límite máximo exento será de aplicación …

Read More
15 Febreiro, 2021

Fiscalidade da segunda vivenda ocupada ilegalmente

No escenario actual, moitas vivendas foron ocupadas ilegalmente. Pero, ¿cómo afecta esta situación ó Imposto da Renda do propietario ? Dacordo co disposto no art. 85 da Lei  do IRPF, deberíase realizar unha imputación de renda que sería integrada na súa declaración. Con todo, a …

Read More
12 Febreiro, 2021

Aseguradora indemniza a negocio de restauración pola paralización da súa actividade durante el estado de alarma

Nestes últimos días, dictouse a  Sentenza 59/2021 dea Audiencia Provincial de Xerona na que se recoñece o dereito dun negocio a percibi-la indemnización de 6000€ pola paralización da súa actividade por mor do estado de alarma. A parte actora, contratara en febreiro de 2020 unha …

Read More
erte y deducción por maternidad
3 Xuño, 2020

¿Son compatibles a deducción por maternidade e o ERTE?

Nestas últmas semanas, recibimos moitas consultas relacionadas con este tema que ven de ser aclarado pola Axencia Estatal da Administración Tributaria. Según o a  artigo 81 da Ley do IRPF, poden aplicar esta deducción as mulleres con fillos menos de tres anos con dereito a …

Read More