Blog

caso de éxito -plusvalía municipal
22 Marzo, 2021

Caso de éxito- Plusvalía municipal

O noso despacho acaba de recibi-la notificación dunha resolución de Tribunal Económico Administrativo Local de Ourense estimando as pretensións do noso cliente e anulando unha liquidación de plusvalía municpal.

O Concello de Ourense liquidara o Imposto do Incremento de Valor de Terrenos de Natureza Urbana pola transmisión dun inmoble, no marco dun procedemento de comprobación limitada.

Unha vez finalizado o  procedemento, presentouse reclamación económico administrativa ante o Tribunal Económico Adminsitrativo Local de Ourense que estimou as alegacións realizadas polo noso despacho, ó considerar efectivamente probada a pérdida de valor ddo inmoble.

Outros despachos desaconsellaran ó noso cliente a presentación de recurso algún.

O noso equipo de traballo realizou un exhaustivo estudio do expediente e aconselloulle a interposición de reclamación.

Se estás na mesma situación ou necesitas asesoramento sobre temas fiscais 

Contácta con nós