Blog

17 Xuño, 2016

¿ Recibiches una subvención para a promoción do emprego autónomo e non sabes cómo incluíla na túa declaración da renda?

Tributación de la subvención para la promoción del empleo autónomo| Gómez & Alonso Abogados As subvencións percibidas para a promoción do emprego autónomo, son calificadas como rendementos de actividades económicas dacordo có disposto no artigo 27 Lei 35/2006 da Renda deas Persoas Físicas e integraránse na base ...
Read More
6 Xuño, 2016

¿A miña aseguradora pode aumenta-la prima do meu seguro?

Puede mi aseguradora aumentar las primas del seguro?|Gómez & Alonso Abogados Dacordo co previsto no artigo 14 da Lei do Contrato de Seguro,la prima deste contrato é un elemento esencial do mesmo, xa que constitúe  a obriga principal do asegurado. A modificación da prima suporía ...
Read More
3 Xuño, 2016

Coworking e Renta 2015

Fiscalidad del coworking renta 2015| Gómez & Alonso Abogados Se realiza-lo teu traballo nun espazo de coworking comentámosche a continuación cáles son as cuestións a ter en conta na túa declaración da renta. Como paso previo ó comezo da túa actividade, deberás presenta-lo Modelo 036 ...
Read More
25 Maio, 2016

Tributación das costas procesais

Tributación de las costas procesales| Gómez & Alonso Abogados Unha dúbida recorrente entre os nosos clientes refírese a cales son as consecuencias fiscais de gañar un xuizo con costas. Por iso, utilizamos un novo post para analizar tódolos aspectos desta cuestión. Ó gañar un procedemento ...
Read More
24 Maio, 2016

Deducciones en la declaración de la Renta 2015 Galicia

Deducciones en la declaración de la Renta 2015 Galicia|Gómez & Alonso Abogados Los contribuyentes con residencia habitual en Galicia en 2015 podrán aplicar las deducciones que se señalan a continuación.  Aunque sí se ha producido alguna modificación,  no experimentan grandes cambios respecto de años anteriores. ...
Read More
23 Abril, 2016

Imposto sobre Sucesións Galicia 2016

Modificación Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Galicia 2016| Gómez & Alonso Abogados Tra-la aprobación da Lei 15/2015 de 24 de decembro, introducironse diversas modificacións no Imposto sobre Sucesións de Galicia, con efectos a  partir do 1 de xaneiro de 2016. Entre as modificacións máis destacables sinalaremos: ...
Read More