Author: Gómez & Alonso Abogados

30 Marzo, 2021

Caso de éxito- Inspección IRPF

O noso equipo representou a un autónomo nunha Inspección do Imposto da Renda das Persoas Físicas. Aínda que a Axencia Estatal da Administración Tributaria intentaba liquidar ó contribuínte unha elevada cuantía, coa nosa intervención, logrouse que o procedemento rematase sen regularizar e non se liquidase …

Read More
cofidis-reclamacion-revolving
23 Marzo, 2021

Caso de éxito- Revolving

Un novo caso de éxito do equipo que integra o noso despacho. O noso equipo obtivo a declaración de nulidade dunha línea de crédito COFIDIS por usura. O cliente únicamente terá que devolve-lo principal prestado de xeito que non terá que paga-los intereses remuneratorios, seguros …

Read More
caso de éxito -plusvalía municipal
22 Marzo, 2021

Caso de éxito- Plusvalía municipal

O noso despacho acaba de recibi-la notificación dunha resolución de Tribunal Económico Administrativo Local de Ourense estimando as pretensións do noso cliente e anulando unha liquidación de plusvalía municpal. O Concello de Ourense liquidara o Imposto do Incremento de Valor de Terrenos de Natureza Urbana …

Read More
19 Marzo, 2021

Rescate de plan de pensións en tempos de COVID e IRPF

A regulación dos supostos nos que o rescate se podería levar a cabo encóntrase na Disposición Adicional Séptima do Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, e no artigo 23 del Real Decreto-lei 15/2020, de 21 de abril De acordo con estas disposicións, excepcionalmente, podíanse acoller …

Read More
16 Marzo, 2021

O banco debe devolve-los gastos de tasación

O Tribunal Supremo resolveu esta cuestión na  Sentenza 35/2021 de 27 de xaneiro de 2021, na que se resolve sobre os efectos económicos da declaración de nulidade da cláusula de gastos de préstamos hipotecarios entre bancos e consumidores. O alto tribunal establece que os consumidores teñen …

Read More
tributación del ingreso mínimo vital
18 Febreiro, 2021

Ingreso mínimo vital e declaración da renda

O pasado 29 de decembro aprobouse o  Real Decreto-lei 39/2020, de 29 de decembro, polo que se declara exento do IRPF nos mismos termos que as prestacións establecidas polas Comunidades Autónomas en concepto de renda mínima de inserción. O límite máximo exento será de aplicación …

Read More
15 Febreiro, 2021

Fiscalidade da segunda vivenda ocupada ilegalmente

No escenario actual, moitas vivendas foron ocupadas ilegalmente. Pero, ¿cómo afecta esta situación ó Imposto da Renda do propietario ? Dacordo co disposto no art. 85 da Lei  do IRPF, deberíase realizar unha imputación de renda que sería integrada na súa declaración. Con todo, a …

Read More
12 Febreiro, 2021

Aseguradora indemniza a negocio de restauración pola paralización da súa actividade durante el estado de alarma

Nestes últimos días, dictouse a  Sentenza 59/2021 dea Audiencia Provincial de Xerona na que se recoñece o dereito dun negocio a percibi-la indemnización de 6000€ pola paralización da súa actividade por mor do estado de alarma. A parte actora, contratara en febreiro de 2020 unha …

Read More
11 Decembro, 2020

¿Canto leva Facenda se toca a Lotería?

Seguramente hayas pensado qué harías si te toca la Lotería pero ¿sabes qué parte del premio se queda Hacienda?

Read More
impuestos crowfunding
15 Setembro, 2020

Tributación do Crowfunding

O crowfunding ou micromecenazgo  é un sistema de financiamento de diversos proxectos grazas a aportación de múltiples individuos ou entidaddes É habitual que o aportante perciba algún tipo de contraprestación pero non sempre é así. TEndo en conta estas alernativas podémonos encontrar coas seguintes situacións: …

Read More