Archive: Marzo 2021

30 Marzo, 2021

Caso de éxito- Inspección IRPF

O noso equipo representou a un autónomo nunha Inspección do Imposto da Renda das Persoas Físicas. Aínda que a Axencia Estatal da Administración Tributaria intentaba liquidar ó contribuínte unha elevada cuantía, coa nosa intervención, logrouse que o procedemento rematase sen regularizar e non se liquidase …

Read More
cofidis-reclamacion-revolving
23 Marzo, 2021

Caso de éxito- Revolving

Un novo caso de éxito do equipo que integra o noso despacho. O noso equipo obtivo a declaración de nulidade dunha línea de crédito COFIDIS por usura. O cliente únicamente terá que devolve-lo principal prestado de xeito que non terá que paga-los intereses remuneratorios, seguros …

Read More
caso de éxito -plusvalía municipal
22 Marzo, 2021

Caso de éxito- Plusvalía municipal

O noso despacho acaba de recibi-la notificación dunha resolución de Tribunal Económico Administrativo Local de Ourense estimando as pretensións do noso cliente e anulando unha liquidación de plusvalía municpal. O Concello de Ourense liquidara o Imposto do Incremento de Valor de Terrenos de Natureza Urbana …

Read More
19 Marzo, 2021

Rescate de plan de pensións en tempos de COVID e IRPF

A regulación dos supostos nos que o rescate se podería levar a cabo encóntrase na Disposición Adicional Séptima do Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, e no artigo 23 del Real Decreto-lei 15/2020, de 21 de abril De acordo con estas disposicións, excepcionalmente, podíanse acoller …

Read More
16 Marzo, 2021

O banco debe devolve-los gastos de tasación

O Tribunal Supremo resolveu esta cuestión na  Sentenza 35/2021 de 27 de xaneiro de 2021, na que se resolve sobre os efectos económicos da declaración de nulidade da cláusula de gastos de préstamos hipotecarios entre bancos e consumidores. O alto tribunal establece que os consumidores teñen …

Read More