Archive: Febreiro 2021

tributación del ingreso mínimo vital
18 Febreiro, 2021

Ingreso mínimo vital e declaración da renda

O pasado 29 de decembro aprobouse o  Real Decreto-lei 39/2020, de 29 de decembro, polo que se declara exento do IRPF nos mismos termos que as prestacións establecidas polas Comunidades Autónomas en concepto de renda mínima de inserción. O límite máximo exento será de aplicación …

Read More
15 Febreiro, 2021

Fiscalidade da segunda vivenda ocupada ilegalmente

No escenario actual, moitas vivendas foron ocupadas ilegalmente. Pero, ¿cómo afecta esta situación ó Imposto da Renda do propietario ? Dacordo co disposto no art. 85 da Lei  do IRPF, deberíase realizar unha imputación de renda que sería integrada na súa declaración. Con todo, a …

Read More
12 Febreiro, 2021

Aseguradora indemniza a negocio de restauración pola paralización da súa actividade durante el estado de alarma

Nestes últimos días, dictouse a  Sentenza 59/2021 dea Audiencia Provincial de Xerona na que se recoñece o dereito dun negocio a percibi-la indemnización de 6000€ pola paralización da súa actividade por mor do estado de alarma. A parte actora, contratara en febreiro de 2020 unha …

Read More