Archive: Novembro 2016

22 Novembro, 2016

Novo proceso canónico de nulidade matrimonial

Nulidad matrimonial| Gómez & Alonso Abogados Trala entrada en vigor dos “Motu proprio” “Mitis Iudix Dominus Iesus” e “ Mitis et Misericordis Iesus”  introducíronse modificacións sustanciais nas causas canónicas de nulidade matrimonial, reguladas nos Cánones 1671 a 1691 do Código de Dereito Canónico. Os aspectos básicos da reforma pódense ...
Read More
15 Novembro, 2016

Novo Regulamento da Lei do Solo de Galicia

No DOG de 9 de novembro de 2016, publicouse Decreto 143/2016 de 22 de septembro, que aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 19 de febreiro, do Solo de Galicia. Con iste Regulamento, preténdese completa-lo marco legal ofrecido pola Lei 2/2016.   O obxectivo do mesmo ...
Read More