Archive: Xuño 2016

17 Xuño, 2016

¿ Recibiches una subvención para a promoción do emprego autónomo e non sabes cómo incluíla na túa declaración da renda?

Tributación de la subvención para la promoción del empleo autónomo| Gómez & Alonso Abogados As subvencións percibidas para a promoción do emprego autónomo, son calificadas como rendementos de actividades económicas dacordo có disposto no artigo 27 Lei 35/2006 da Renda deas Persoas Físicas e integraránse na base ...
Read More
6 Xuño, 2016

¿A miña aseguradora pode aumenta-la prima do meu seguro?

Puede mi aseguradora aumentar las primas del seguro?|Gómez & Alonso Abogados Dacordo co previsto no artigo 14 da Lei do Contrato de Seguro,la prima deste contrato é un elemento esencial do mesmo, xa que constitúe  a obriga principal do asegurado. A modificación da prima suporía ...
Read More
3 Xuño, 2016

Coworking e Renta 2015

Fiscalidad del coworking renta 2015| Gómez & Alonso Abogados Se realiza-lo teu traballo nun espazo de coworking comentámosche a continuación cáles son as cuestións a ter en conta na túa declaración da renta. Como paso previo ó comezo da túa actividade, deberás presenta-lo Modelo 036 ...
Read More