Archive: Abril 2016

23 Abril, 2016

Imposto sobre Sucesións Galicia 2016

Modificación Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Galicia 2016| Gómez & Alonso Abogados Tra-la aprobación da Lei 15/2015 de 24 de decembro, introducironse diversas modificacións no Imposto sobre Sucesións de Galicia, con efectos a  partir do 1 de xaneiro de 2016. Entre as modificacións máis destacables sinalaremos: ...
Read More